Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
433

I C 5/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 5/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. w Zambrowie na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa P. (...) w W. przeciwko N. (...) o zapłatę 5643,68 złotych I zasądza od pozwanego N. (...) na rzecz powoda P. (...) w W. kwotę 5643,68 (pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy i 68/100)
Czytaj więcej»

I C 15/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 15/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jarosław Dłużniewski Protokolant: Anna Burakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 roku w Zambrowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w G. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę
Czytaj więcej»

I C 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: PrzewodniczącySSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017r. w Zambrowie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 28000 zł I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. D. kwotę (...) ,00 (czternaście tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23.11.2013 r.
Czytaj więcej»

I C 16/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-06-30

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Tomasz Makaruk Protokolant – A. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Z. sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 5.000 zł I Zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. G. tytułem: - zadośćuczynienia kwotę 4.830 (cztery tysiące osiemset trzydzieś
Czytaj więcej»

I C 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) w W. o zapłatę 700 złotych I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 289,00 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych – pod warunkiem wydania (...) w W. przez S. M. produktu
Czytaj więcej»

I C 21/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 21/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Pamela Trześniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019r. w Zambrowie sprawy z powództwa M. C. przeciwko A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. M. na rzecz powódki M. C. kwotę 21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie : - co do kwoty 20.00
Czytaj więcej»

I C 24/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 24/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers – Krasowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko S. (...) o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 24/18 UZASADNIENIE Powód A. R. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od S. (...) kwoty 70
Czytaj więcej»

I C 59/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 59/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Beata Giers po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Zambrowie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko J. L. o zapłatę 16.000 zł I Zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powódki (...) w W. kwotę 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 66/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 66/14-upr. POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa P. z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę 5.628,83 zł z urzędu na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c. p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie w sprawie. Sygn. akt I C 66/14-upr. UZASADNIENIE postanowienia Sądu Rejonowego w Zam
Czytaj więcej»

I C 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-03-19

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 67/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Adamiak Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2014r. w Zambrowie sprawy z powództwa Gminnej Spółki (...) w Z. przeciwko S. K. o zapłatę Powództwo oddala. Sygn. akt I C 67/14 UZASADNIENIE Powód Gminna Spółka (...) w Z. wniosła pozew od zapłatę kwoty 3498,35 złotych przeciwko S. K. . W uzasadnien
Czytaj więcej»