Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
381

I C 15/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 15/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jarosław Dłużniewski Protokolant: Anna Burakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 roku w Zambrowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w G. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę
Czytaj więcej»

I C 16/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-06-30

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Tomasz Makaruk Protokolant – A. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Z. sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 5.000 zł I Zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. G. tytułem: - zadośćuczynienia kwotę 4.830 (cztery tysiące osiemset trzydzieś
Czytaj więcej»

I C 16/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-07-13

Data publikacji: 2020-08-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/19 UZASADNIENIE Powódka A. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. domagała się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 5.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (...) r. do dnia zapłaty. Na rozprawie w dniu (...) r. sprecyzowała, iż na powyższą kwotę składa się: 4.830 zł zadośćuczynienia i 170 zł odszkodowania. Ponadto powódka domagała się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała
Czytaj więcej»

I C 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) w W. o zapłatę 700 złotych I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 289,00 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych – pod warunkiem wydania (...) w W. przez S. M. produktu
Czytaj więcej»

I C 21/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 21/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Pamela Trześniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019r. w Zambrowie sprawy z powództwa M. C. przeciwko A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. M. na rzecz powódki M. C. kwotę 21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie : - co do kwoty 20.00
Czytaj więcej»

I C 24/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 24/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers – Krasowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko S. (...) o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 24/18 UZASADNIENIE Powód A. R. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od S. (...) kwoty 70
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 73/15-upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zambrowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko K. L. (poprzednio K. ) o zapłatę 975,22 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 73/15-upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 kwietnia 20
Czytaj więcej»

I C 76/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – D. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w Z. sprawy z powództwa B. K. , T. S. , K. W. i J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę po 30.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów B. K. , T. S. , K. W. i J. P. kwoty po 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i
Czytaj więcej»

I C 76/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 76/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 16 maja 2017 r. Powodowie B. K. , T. S. (1) , K. W. i J. P. wystąpili w dniu 6 lutego 2017 r. z pozwem przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. , w których domagali się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwot po 30.000 zł każda wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (...) do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, a także zasądzenia zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego w podwójnej wysokości minimalnego wy
Czytaj więcej»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017r. w Zambrowie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko T. (...) . w W. o zapłatę 652,81 zł I. Oddala powództwo. II Nakazuje ściągnąć od powoda (...) w G. na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Łomży) kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem brakujących kosztów
Czytaj więcej»