Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
243

I Ns 173/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-03-27

Data publikacji: 2015-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 173/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 marca 2015 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2015 r. w Zambrowie sprawy z wniosku A. M. (1) i Z. M. z udziałem M. D. (1) o zniesienie współwłasności p o s t a n a w i a : I ustalić, że zabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie miejscowości G. (gm. R. ), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr (...) i po
Czytaj więcej»

I Ns 275/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 275/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Zambrowie na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku E. B. i D. B. z udziałem I. K. (1) , A. K. , (...) Z. o rozgraniczenie p o s t a n a w i a : I dokonać rozgraniczenia nieruchomości w postaci działek gruntu położonych na terenie miasta Z. przy ul. (...) – oznaczonyc
Czytaj więcej»

I Ns 302/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 302/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Tomasz Makaruk Protokolant: Jadwiga Styła po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku K. W. (1) z udziałem K. W. (2) o podział majątku wspólnego postanawia : 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego K. W. (1) i K. W. (2) wchodzi: a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) , o powierzchni 60,02 m ( 2) , p
Czytaj więcej»

I Ns 314/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-06-15

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 314/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2015 roku sprawy z wniosku A. F. (1) i M. F. z udziałem M. J. i P. J. (1) , D. Ł. , W. C. , G. (...) o rozgraniczenie nieruchomości postanawia: I Rozgraniczyć nieruchomość położoną w obrębie D. , gmina Z. , powiat (...) , woj. (...) , oznaczoną w ewidencji gruntó
Czytaj więcej»

I Ns 371/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 371/12 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Zambrowie na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku E. K. z udziałem M. P. (1) , E. P. (1) , T. P. , J. K. (1) , I. A. vel H. o podział majątku wspólnego H. P. i M. P. (2) , dział spadku po H. P. , dział spadku po M. P. (2) postanawia: I Dokonać: podziału majątku wspólnego H. P. i M. P
Czytaj więcej»

I C 271/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Marta Kołakowska Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2014r. w Zambrowie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko E. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej E. G. (1) na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w W. kwotę 17.242,55 (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa i 55/100) z
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016r. w Zambrowie sprawy z powództwa L. C. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 30.000 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda L. C. kwotę 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset i 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 372/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Tomasz Makaruk Protokolant - Jadwiga Styła po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w Z. przeciwko R. P. o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) w Z. umowę darowizny z dnia 23.04.2010 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego w Kance
Czytaj więcej»

I Ns 411/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2015-06-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 411/14 POSTANOWIENIE Dnia 06 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 maja 2015 roku sprawy z wniosku W. K. (1) z udziałem W. M. o rozgraniczenie postanawia: I Rozgraniczyć nieruchomość położoną w obrębie wsi P. , gmina S. , powiat (...) , woj. (...) , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer (...) , będącej własnością W. K. (1) , dla
Czytaj więcej»

I C 259/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-01-27

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 259/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2015 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. w Zambrowie sprawy z powództwa H. R. przeciwko J. C. (1) , S. C. i K. W. o wykonanie zapisu I zobowiązuje pozwanego J. C. (1) do wykonania zapisu spadkodawczyni J. C. (2) zawartego w testamencie sporządzonym w dniu 18 maja 1999 r. w formie
Czytaj więcej»