Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
333

I C 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 17/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) w W. o zapłatę 700 złotych I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 289,00 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych – pod warunkiem wydania (...) w W. przez S. M. produktu
Czytaj więcej»

I C 21/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 21/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Pamela Trześniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019r. w Zambrowie sprawy z powództwa M. C. przeciwko A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. M. na rzecz powódki M. C. kwotę 21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie : - co do kwoty 20.00
Czytaj więcej»

I C 24/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 24/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers – Krasowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko S. (...) o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 24/18 UZASADNIENIE Powód A. R. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od S. (...) kwoty 70
Czytaj więcej»

I C 59/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 59/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Beata Giers po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Zambrowie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko J. L. o zapłatę 16.000 zł I Zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powódki (...) w W. kwotę 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 66/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 66/14-upr. POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa P. z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę 5.628,83 zł z urzędu na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c. p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie w sprawie. Sygn. akt I C 66/14-upr. UZASADNIENIE postanowienia Sądu Rejonowego w Zam
Czytaj więcej»

I C 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-03-19

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 67/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Adamiak Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2014r. w Zambrowie sprawy z powództwa Gminnej Spółki (...) w Z. przeciwko S. K. o zapłatę Powództwo oddala. Sygn. akt I C 67/14 UZASADNIENIE Powód Gminna Spółka (...) w Z. wniosła pozew od zapłatę kwoty 3498,35 złotych przeciwko S. K. . W uzasadnien
Czytaj więcej»

I C 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 73/14-upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa H. z siedzibą w K. przeciwko W. S. o zapłatę 676,96 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 73/14 – upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. Powód H. z siedzibą w K. w dniu
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 73/15-upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zambrowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko K. L. (poprzednio K. ) o zapłatę 975,22 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 73/15-upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 10 kwietnia 20
Czytaj więcej»

I C 76/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – D. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w Z. sprawy z powództwa B. K. , T. S. , K. W. i J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę po 30.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów B. K. , T. S. , K. W. i J. P. kwoty po 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i
Czytaj więcej»

I C 76/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 76/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 16 maja 2017 r. Powodowie B. K. , T. S. (1) , K. W. i J. P. wystąpili w dniu 6 lutego 2017 r. z pozwem przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. , w których domagali się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwot po 30.000 zł każda wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (...) do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, a także zasądzenia zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego w podwójnej wysokości minimalnego wy
Czytaj więcej»