Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
388

I C 219/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 219/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Pamela Trześniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2019 r. w Zambrowie sprawy z powództwa K. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 44.300 zł I Zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. W. (1) kwotę 19.300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) złotych z ustawo
Czytaj więcej»

I C 221/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 221/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: PrzewodniczącySSR Marta Kołakowska Protokolant Jadwiga Styła po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014r. w Zambrowie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda M. R. kwotę 32837,47 (trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem i 47/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 222/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk ProtokolantKinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa C. D. przeciwko G. Z. o zapłatę 15.600 zł I zasądza od pozwanej G. Z. na rzecz powoda C. D. kwotę 6.338,92 (sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem i 92/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 223/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 223/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2018r. w Zambrowie sprawy z powództwa K. Ł. przeciwko (...) w S. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda K. Ł. na rzecz pozwanego (...) SA w S. kwotę 270,00 (dwieście siedemdziesiąt i 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

I C 224/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2018-06-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 224/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: PrzewodniczącySSR Marta Kołakowska ProtokolantJadwiga Styła po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2018r. w Zambrowie sprawy z powództwa A. A. (1) przeciwko I. (...) w W. o zapłatę kwoty 12166 zł I Zasądza od pozwanego I. (...) w W. na rzecz powoda A. A. (1) kwotę 10885,62 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 62/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 228/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu (...) r. w Z. sprawy z powództwa K. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę 14.000,00 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda K. B. na rzecz pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 4.800,00 zł (cztery tysiące osi
Czytaj więcej»

I C 230/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 230/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę 75.000 złotych I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda A. B. (1) kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 06 czerwca
Czytaj więcej»

I C 229/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-08-26

Data publikacji: 2014-10-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 229/14-upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w S. przeciwko M. D. o zapłatę 516,00 zł I umarza postępowanie w zakresie roszczenia w kwocie 516,00 (pięćset szesnaście i 00/100) złotych; II w pozostałym zakresie powództwo co do ż
Czytaj więcej»

I C 232/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 232/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Szpitalowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę 50.000 zł I Zasądza od pozwanego Szpitala (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz powódki E. K. kwotę 30.000 (trzydzi
Czytaj więcej»

I C 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 240/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa K. K. (2) przeciwko A. P. , J. P. , K. P. i T. P. o zapłatę 57.051,51 zł I zasądza od pozwanego A. P. na rzecz powoda K. K. (2) kwotę 57.051,51 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden i 51/100 zł
Czytaj więcej»