Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
430

II K 515/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-05-07

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok - uniewinnienie
Sygn. akt II K 515/18 Zambrów, 07 maja 2019r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Iwanowska Protokolant: Izabela Orłowska w obecności oskarżyciela – bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 04 kwietnia 2019r., 07 maja 2019r. sprawy D. K. , urodz. (...) w L. , córki R. i E. z d. O. oskarżonej, o to że: w dniu 08 marca 2018 roku w Z. , woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowad
Czytaj więcej»

II K 536/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2020-10-29

Data publikacji: 2020-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
1.Sygn. akt II K 536/18 Zambrów, 29 października 2020r. 2. 3. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny w składzie: 3.1.Przewodniczący: Sędzia Anna Iwanowska Protokolant: Izabela Orłowska w obecności oskarżyciela ASR Izabeli Topolskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25.04.2019r., 30.04.2019r., 19.12.2019r., 25.06.2020r., 30.07.2020r., 17.09.2020r., 20.10.2020r. sprawy R. S. , urodz. (...) w S. , syna H. i I. z d. B. oskarżonego, o to że: w dniu 06
Czytaj więcej»

II K 518/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 518/18 Zambrów, 22 stycznia 2019 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska Protokolant Renata Konert w obecności Prokuratora Marka Mioduszewskiego po rozpoznaniu w dniu 22.01.2019 r. sprawy Z. S. ur. (...) w K. , s. J. i C. z d. S. , oskarżonego o to, że: W dniu 25 czerwca 2018 roku w Z. , woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego roz
Czytaj więcej»

II Kp 68/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2022-03-04

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 68/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny Przewodniczący SSR Anna Stetkiewicz Protokolant: Izabela Orłowska przy udziale Prokuratora Marka Mioduszewskiego po rozpoznaniu w sprawie zażalenia M. S. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 437 § 1 kpk , art. 465 § 2 kpk , art. 306 § 1 kpk , art. 325e kpk postanawia zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. akt
Czytaj więcej»

II Kp 114/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2022-03-23

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 114/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny w składzie: Sędzia SSR Marta Kołakowska Protokolant Renata Konert przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu zażaleń (...) sp. z o.o. w W. na postanowienie z dnia 09.09.2014r. w sprawie (...) na podstawie art. 236 kpk , art. 437 § 1 kpk , art. 465 § 2 kpk , art. 113 § 1 kks postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w (...) z dnia 09.09.2014r. w sprawie (...) w prz
Czytaj więcej»

VI C 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI C 59/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13.12.2013 r Sąd Rejonowy w Zambrowie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny W. Mazowieckiem w składzie : Przewodniczący K. K. (1) Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 13.12.2013 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa M. B. i S. B. przeciwko K. K. (2) o zapłatę I Zasądza od pozwanego K. K. (2) na rzecz powodów M. B. i S. B. kwotę 3254,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

VI C 91/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w W. Mazowieckiem w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014r. w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko H. P. o przywrócenie posiadania I. przywraca powodowi Z. K. posiadanie pasa gruntu przy granicy działek oznaczonych numerami geodezyjnymi (...) poł
Czytaj więcej»

VI C 183/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 183/13 UZASADNIENIE Powód M. B. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. w Ł. domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 października 2012 r. do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania. Uzasadniając swoje żądanie wskazał, iż strona pozwana, odpowiadająca za kierowcę winnego kolizji w dniu 4 czerwca 2011 r., bezpodstawnie odmówiła mu wypłaty odszkodowania, którego wysokość ustaliła prawidłowo na kwotę 4.000 zł. Powód domagał się takż
Czytaj więcej»

VI Ns 570/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt VI Ns 570/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2014 r Sąd Rejonowy w Zambrowie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w W. Mazowieckiem w składzie następującym: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 02 kwietnia 2014 r w Wysokiem Mazowieckiem na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Starosty (...) z udziałem Miasta G. C. o zasiedzenie p o s t a n a w i a: I. stwierdza, iż Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1986 roku nabył przez zasiedze
Czytaj więcej»

II W 255/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 255/18 Zambrów, 14 grudnia 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Zambrowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Marta Kołakowska Protokolant: Izabela Orłowska w obecności oskarżyciela – bez udziału po rozpoznaniu w dniu 14.12.2018 r. sprawy K. Ł. urodz. (...) w Z. , syna E. i D. z d. I. obwinionego, o to że: W dniu 26 marca 2018 roku około godz. 7.30 w miejscowości (...) woj. (...) podczas manewru cofania samochodem (...) o nr rej. (...) n
Czytaj więcej»