Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
144

I C 533/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 533/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant - Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. w Zambrowie sprawy z powództwa G. R. i A. R. (1) przeciwko L. B. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie powodowej (...) o eksmisję z lokalu mieszkalnego I. nakazuje pozwanemu L. B. , aby wraz z rzeczami prawa jego reprezentu
Czytaj więcej»

I Ns 147/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 147/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Aleksandra Bzura po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 14 września 2016 r. w Zambrowie sprawy z wniosku A. M. udziałem E. Z. o zasiedzenie I Wniosek oddala; II zasadzą od wnioskodawcy A. M. na rzecz uczestniczki E. Z. kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 571/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 571/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Aleksandra Bzura po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1.354,55 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) w G. kwotę 1.354,55 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery i 55/100) złotych wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 351/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt 1 C 351/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Aleksandra Bzura po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016r. w Zambrowie sprawy z powództwa N. R. przeciwko A. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 3500 zł I Zasądza od pozwanego A. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda N. R. kwotę 1950,00 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) złotych wraz z odsetkami ustaw
Czytaj więcej»

I C 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2016 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa C. (...) z siedzibą w W. przeciwko Z. (...) . z siedzibą w Z. o zapłatę 862,56 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda C. (...) w W. na rzecz pozwanej (...) Sp. z o.o. w Z. kwotę 670,26 (sześćset siedemdziesi
Czytaj więcej»

I C 452/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2016 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę 25.000 zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki G. W. na rzecz pozwanej (...) w W. kwotę 4.817 (cztery tysiące osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

I C 75/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 75/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Aleksandra Bzura po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko A. Ś. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę 74.000 zł I zasądza od pozwanego A. Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) na rzecz powoda S. W. kwotę 15.3
Czytaj więcej»

I C 402/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 402/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: PrzewodniczącySSR Marta Kołakowska Protokolant Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Zambrowie sprawy z powództwa K. R. przeciwko L. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 11000 zł I. Zasądza od pozwanego L. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 11000,00 (jedenaście tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 542/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 542/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk ProtokolantKinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Zambrowie na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa K. (...) . z siedzibą w W. przeciwko P. K. o zapłatę 599,11 zł I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda K. (...) z siedzibą w W. kwotę 9,85 (dziewięć i 85/100) złoty
Czytaj więcej»

I C 419/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 419/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Magdalena Krajczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016r. w Zambrowie sprawy z powództwa D. (...) przeciwko T. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego T. (...) w W. na rzecz powoda D. (...) kwotę (...) ,18 (trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery i 18/100) złotych wraz z odsetka
Czytaj więcej»