Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
433

I C 250/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 250/17 „upr” WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk ProtokolantDanuta Sawicka po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. w Zambrowie na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko J. M. o zapłatę 674,73 zł I powództwo oddala; II przyznaje kuratorowi nieznanej z miejsca pobytu pozwanej J. M. r.pr. U. B. tytułem wynag
Czytaj więcej»

I C 252/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-10-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 252/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2015r. sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. w W. o podwyższenie renty I Powództwo oddala; II zasądza od powoda J. P. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstw
Czytaj więcej»

I C 292/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 292/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa Z. G. i J. P. przeciwko Gminie M. Z. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I Zobowiązuje pozwaną Gminę M. Z. do złożenia oświadczenia woli o treści „ Gmina M. Z. nabywa od Z. G. i J. P. własność nieruchom
Czytaj więcej»

I C 296/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 296/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w. Z. z dnia 6 listopada 2015 r. Powód M. A. w dniu 10 czerwca 2015 r. wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zakład Karny w C. , w którym wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 50.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi zadośćuczynienia za doznanie krzywdy i nieodpowiednie warunki bytowe w pozwanym Zakładzie. W uzasadnieniu wskazał, że w trakcie pobytu w pozwanej jednostce nie był przestrzegany metra
Czytaj więcej»

I C 301/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 301/16 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk ProtokolantKinga Klemarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Zambrowie na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa S. (...) z siedzibą w S. przeciwko pozwanemu M. G. o zapłatę 326,00 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 301/16 upr UZASADNIENIE Powódka S. (...) z siedzibą w S. , repreze
Czytaj więcej»

I C 308/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 308/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W piśmie z dnia 25 sierpnia 2017 r. pełnomocnik powoda ograniczył roszczenie z tytułu zadośćuczynienia do kwoty 48.000 zł z uwagi na to, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. (...) S.A. wypłaciło na jego rzecz świadczenie w kwocie 2.000 zł (k. 77-80). Sąd Rejonowy w Zambrowie ustalił następujący stan faktyczny: Po zdarzeniu A. S. pozostawał również pod stała kontrolą lekarza rodzinnego B. J. (1) , zaś w dniu
Czytaj więcej»

I C 76/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Płoński Protokolant – D. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w Z. sprawy z powództwa B. K. , T. S. , K. W. i J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę po 30.000,00 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów B. K. , T. S. , K. W. i J. P. kwoty po 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i
Czytaj więcej»

I C 90/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 90/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. w Zambrowie sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko S. K. o zapłatę 12.914,50 zł I Zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powódki A. Ł. kwotę 5.299,22 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 22/100) złotych z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 91/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 91/19 „upr” WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Pamela Trześniewska po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2019 r. w Zambrowie na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa W. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) w (...) przeciwko M. T. o zapłatę 941 zł I zasądza od pozwanego M. T. na rzecz powoda W. Ł. prowadzącego działalność
Czytaj więcej»

I C 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant - Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Zambrowie sprawy z powództwa J. P. przeciwko W. D. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Pozbawia wykonalności tytuł egzekucyjny w postaci ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Zambrowie w dniu 18 stycznia 2011r. w sprawie s
Czytaj więcej»