Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 341/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2020-06-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 341/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Marta Kołakowska Protokolant Beata Giers po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2018 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa G. R. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda G. R. kwotę 6 000 (sześć tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty; II oddala powód
Czytaj więcej»

I C 337/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-06-06

Data publikacji: 2019-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 337/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2019r. w Zambrowie sprawy z powództwa Z. M. , P. M. (1) przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda Z. M. kwotę 23.750,00 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
Czytaj więcej»

I C 356/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-12-05

Data publikacji: 2014-12-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 356/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2014 r. SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący –SSR Paweł Płoński Protokolant – Danuta Sawicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2014 r. w Zambrowie sprawy z powództwa W. Ś. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 35.000 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda W. Ś. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i 00/100 złotych) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Makaruk Protokolant – Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016r. w Zambrowie sprawy z powództwa L. C. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 30.000 zł I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda L. C. kwotę 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset i 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 365/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 365/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018r. w Zambrowie sprawy z powództwa S. (...) w W. w (...) w W. przeciwko D. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda S. (...) w W. w (...) w W. kwotę 630,00 (sześćset trzydzieści i 00/100) złotych z ustaw
Czytaj więcej»

I C 360/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 360/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w. Z. z dnia 13 grudnia 2016 r. Powód A. L. w dniu 25 marca 2016 r. (data nadania w zakładzie karnym) wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zakład Karny w C. , w którym wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 3.449 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w tym kwoty 449 zł tytułem odszkodowania oraz kwoty 3.000 zł tytułem zadośćuczynienia jako naprawieni
Czytaj więcej»

I C 392/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 392/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Kinga Klemarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w postępowaniu uproszczonym w dniu 17 grudnia 2015 r. sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko E. P. (1) o zapłatę 2.305,44 złotych I zasądza od pozwanej E. P. (1) na rzecz powoda (...) we W. kwotę 2.205,44 (dwa tysiące dwieście pięć i 44/100) złotych wraz z umow
Czytaj więcej»

I C 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 372/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Tomasz Makaruk Protokolant - Jadwiga Styła po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w Z. przeciwko R. P. o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) w Z. umowę darowizny z dnia 23.04.2010 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego w Kance
Czytaj więcej»

I C 396/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-03-11

Data publikacji: 2019-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 396/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Karolina Malinowska - Krutul Protokolant – Jadwiga Styła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019r. w Z. sprawy z powództwa D. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) D. S. z siedzibą w Z. przeciwko M. D. (1) , P. D. (1) o wydanie rzeczy ruchomej I nakazuje pozwanym M. D. (1) i P. D. (1) , aby wydali powodowi D.
Czytaj więcej»

I C 400/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2019-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 400/18 „upr” WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Makaruk Protokolant Pamela Trześniewska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Zambrowie na rozprawie w postepowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) przeciwko H. M. o zapłatę 915,82 zł I zasądza od pozwanego H. M. na rzecz powoda (...) kwotę 475 (czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnieni
Czytaj więcej»